Katus on hoone kõige tähtsam funktsionaalne osa, mis tagab energiasäästlikkuse ja turvalise sisekliima, kaitseb erinevate välismõjude eest ja annab ühtlasi hoonele arhitektuurset ilmet. Korraliku ja pikaealise katuse saavutamiseks ei piisa ainult kvaliteetsest materjalist, väga olulist rolli mängib ka kvaliteetne paigaldus. Kasutame kaasaegseid materjale ja tehnoloogiat, mis võimaldab teostada katusetöid aastaringselt. Teostame katusetöid alates SBS lamekatustest kuni keerukamate viilkatusteni välja.

Peamised põhjused, miks fassaadi soojustada:

  • Vähenevad energia- ja küttekulud
  • Kaitseb sooja, külma, niiskuse, hallituse eest
  • Loob mugava sisekliima
  • Kaitseb erinevate välismõjude eest
  • Hoiab ära pragude tekke
  • Võimaldab sirgeks ajada kõverad seinad
  • Annab ilusama välisilme
  • Tõstab hoone turuväärtust

Fassaad on maja visiitkaart. Lisaks soojustavale, vastupidavale ja kaitsvale funktsioonile annab fassaad hoonele ilmekust ja iseloomu, tõstab väärtust ja eluiga. Korralik fassaad kaitseb hoone konstruktsioone välismõjude eest, parandab siseruumide temperatuuri ja suurendab hoone soojapidavust ning energiasäästu.

Energiaaudit on vahend konkreetse hoone soojusenergiakulutuste hindamiseks. Energiaaudit kasutatakse hoone konstruktsioonide ja tehnosüsteemide energiakulutuste väljaselgitamiseks ja vajalike renoveerimistööde kavandamiseks, ka remonditööde vajaduse korral energiasäästu andvate tööde kavandamiseks ja renoveerimistöödele pangalaenu taotlemiseks.

Loe lisaks Soojusauditi kodulehelt!

Auricu-vundamentVundament on iga hoone alus. Kvaliteetne ja hoolikalt tehtud vundament on tugev, püsiv ja kestev kogu hoone ekspluatatsiooniea vältel. Halvasti ehitatud vundament tekitab probleeme kogu hoonele, näiteks võivad tekkida külmasillad ja niiskus liikuda põhikonstruktsioonidesse. Tähtis osa vundamendi puhul on õigesti teostatud soojustus- ja hüdroisolatsioonitööd. OÜ Auricu taastab ja soojustab juba valmis vundamente ja ehitab ka uusi võttes arvesse kõiki vajalikke etappe kvaliteetse lõpptulemuse saavutamiseks. Õige vundamendiliigi valimine on hoone püsimise ja kestvuse seisukohalt määrava tähtsusega, seetõttu soovitame kindlasti nõu pidada meie spetsialistidega, kes oskavad soovitada just Teile parimat lahendust.

Auricu-küte
Öeldakse, et maja süda on küttesüsteemi soojusallikas. Korralikult ehitatud küttesüsteem tagab mõnusa sisekliima ja aitab kokku hoida küttekuludelt. OÜ Auricu teostab küttesüsteemide ehitamise terviklahendusi uutel hoonetel kui ka vanemate hoonete küttesüsteemide renoveerimist. Oleme teostanud väga palju erinevaid töid alustades soojussõlmede renoveerimisest lõpetades keerukate maakütte ja  soojustagastusseadmeteni välja.

Auricu-ventilatsioon

Ventilatsioon on õhuvahetusprotsess siseruumide ja väliskeskkonna vahel. Hästi toimiv ventilatsioon tagab tervisliku, puhta ja värske õhu ruumis, kaitseb hoonet ja selles olevat vara niiskuse kahjustava mõju eest ning puhastab õhu liigsest tolmust. Puudulik ventilatsioon tekitab hoone konstruktsioonidesse hallituse ja bakterid, mis võivad muuta hoone elamiskõlbmatuks ja kahjustada seal elavate inimeste tervist. OÜ Auricu pakub teenust  alates värskeõhuklappide paigaldusest kuni keerukate küttesüsteemiga ühendatud soojustagastusega ventilatsiooniseadmete paigalduseni.

Auricu-kaevetööd
OÜ Auricu teostab erinevaid kaevetöid – trasside ehitamine, vundamentide lahti kaevamine, drenaažide ja sadeveetorustike paigaldus ning pinnase planeerimine. Vajalike tööde teostamiseks omame kaasaegset masinaparki, mis võimaldab pakkuda kliendile parimat hinda turul.

Auricu-betoonitööd
OÜ Auricu teostab treppide, panduste ja põrandate betoonivalu töid.

Küsi pakkumist