Iga aastaga võtab üha enam korteriühistuid vastu väljakutse renoveerida oma elamu, et muuta see kaasaegseks, elanikele meeldivaks ja energiasäästlikuks. Tihti on nõukogudeaegsed ehitised amortiseerunud ega vasta enam tänapäeva energiatõhususe nõuetele. Renoveerimise protsess võib korteriühistule osutuda sageli üle jõu käivaks, kuna see on pikaajaline, kulukas  ja mitmeid muid erinevaid aspekte hõlmav ning paljudel juhtudel vajavad korteriühistud abi, et leida olukorrale parim võimalik lahendus.  Selleks tulevad appi mitmed pangad ja finantsasutused, kes nõustavad Teid laenu saamisel. Pangalaenuga on võimalik saavutada soovitud eesmärgid lühikese aja jooksul ning laenu tagasimakse ei ole suurem kui iga-aastaselt kaotatud raha soojuskadudele. Korteriühistu saab taotleda renoveerimislaenu nii SEB‘st ja Swedbank‘ist.

Vajutades sobivale ettevõttele viiakse Teid õige infoni

OÜ Auricu kliendid on kasutanud korterelamute korrastamiseks KredExi rekonstrueerimistoetust, mis on mõeldud korteriühistutele, kes plaanivad rekonstrueerida oma elamu võimalikult terviklikult. Toetust võib kombineerida nii krediidiasutuste poolt väljastatavate laenudega kui ka kogutud omavahenditega. Toetust saab taotleda 15%, 25% ja 40% ulatuses sõltuvalt rekonstrueerimistööde kogumaksumusest.

Täpsemaid rekonstrueerimise toetuse taotlemise tingimusi saab lugeda SIIT

Järgnevalt väljatoodud võrdluse abil on korteriühistul võimalik näha renoveeritud korterelamu eeliseid ja samas ära tunda renoveerimata korterelamu probleemseid kohti.

Renoveeritud korterelamu eelised:

 • Tõuseb kinnisvara väärtus
 • Paraneb sisekliima – ühtlane temperatuur korteris kui ka kogu hoones
 • Vähenevad küttekulud kuni 50%
 • Kaunim hoone välisilme
 • Peatud hoone lagunemine- konstruktsioonid on kaitstud välismõjude eest
 • Komplektsel renoveerimisel kaob vajadus teha lisainvesteeringuid väga pikaks ajaks

Renoveerimata korterelamu probleemid:

 • Puudulik ventilatsioon
 • Kõikuv sisekliima – välisseinad tunduvalt külmemad
 • Ebaühtlane temperatuur – keskmistes korterites ülekütmine, äärmistes korterites jahe
 • Niiskuskahjustused, hallitus eluruumides
 • Konstruktsioonide kahjustused
 • Vananenud ja väsinud välisilme
 • Kõrged küttekulud
 • Tuuletõmme läbi hõredate osade – välisseina vuugid, akende ümbrused
 • Keskkonna reostumine läbi ülekütmise

OÜ Auricu praktika korterelamute renoveerimisel on näidanud, et kõige otstarbekam on korda teha terve elamu korraga. Hoone soojapidavusse ja küttesüsteemi kaasajastamisse investeerides võib vähendada hoone energiatarbimist 30-40% võrra.

Saavutatav on isegi kuni 50% energiasääst