EHITAME KLIENDILE

Me  hoolime kliendi vajadustest ja ehitame vastutustundlikult kõiki nõudeid s.h seaduslikke nõudeid järgides. Meile on olulised  ennetavate meetmete rakendamine ning  pidev protsesside parendamine.

 

EHITAME TÄHTAEGSELT

Ehitades on oluline pidada kinni vahe- ja lõpptähtaegadest.

 

EHITAME KESKKONNASÕBRALIKULT

Kasutame kaasaegseid ehitustehnoloogiaid, kasutame ressursse ja materjale säästlikult.

Väldime keskkonna saastamist, hoiame ära keskkonnakahjusid ja reostust.

 

EHITAME OHUTULT

Järgime tööohutusnõudeid, analüüsime enda ja oma alltöövõtjate tegevusi ja ohutegureid.

Loome töötajatele tervislikud töötingimused ja ennetame tööõnnetusi ja töötajate põdurust.

Kaasame töötajaid riskide hindamisse ja tööohutusalaste eesmärkide püstitamisse.